Konateľ spoločnosti
Ing. Mlynarčík Dušan
agrotem-pulz@mail.t-com.sk
+421 903 510 371

Obchodné oddelenie
Ing. Mlynarčík Juraj
juraj.mlynarcik@agrotempulz.sk
+421 903 590 371

Ing. Janíček Ján
jan.janicek@agrotempulz.sk
+421 903 510 378

Ing. Mlynarčíková Katarína
katarina.mlynarcikova@agrotempulz.sk
+421 911 899 876

Vedúci strediska Kežmarok
Obchodné oddelenie
Ing. Barľák Branislav
branislav.barlak@agrotempulz.sk
+421 911 510 371

Sklad a predaj ND
Válek Milan
milan.valek@agrotempulz.sk
+421 911 899 874

Fakturačné a účtovné oddelenie
Mlynarčíková Janka
agrotem-pulz@mail.t-com.sk
+421 904 669 741

Vedúci servisu
Ing. Kubík Pavol
pavol.kubik@agrotempulz.sk
+421 911 510 377

Servisní technici
Uram Ján
+421 911 590 371
Dzuroška Martin
+421 911 501 371
Matejka Miroslav
+421 911 899 875
Uram Juraj
+421 917 931 046
Ondrej Matoniak